Pokerregler
© 2008 Pokerregler.se
Kontakt: info@pokerregler.se
 

Seven Card Stud

Seven Card Stud är en variant av pokerspelet stötpoker. Varje spelare får upp till sju kort under spelets gång och det är det som givit spelet dess namn.

I Seven Card Stud finns fem olika satsningsrundor. Spelarna lägger en i förväg uppgjord insats, en ante, i en pott före spelets början. Sedan delas tre kort ut till varje spelare. Två av korten är dolda och ett kort är öppet. Den spelare som fått det lägsta öppna kortet börjar insatsrundan. Man kan syna korten, satsa samma eller höja insatsen.

De spelare som inte lagt sig får sedan ytterligare ett öppet kort, kallad fourth street. Nu är det den spelare som fått det högsta kortet som inleder satsningsrundan. När alla satsat delar dealern ut kort nummer fem, även det ett öppet kort. Efter det femte kortet dubbleras insatserna och spelaren med högsta kortet börjar insatsrundan.

Sjätte och sjunde kortet är dolda kort. Efter vart och ett av korten sker satsningar. Den spelare med högsta öppna kortet inleder given. När alla satsat sitt visar den spelare som gjorde den sista satsningen sina dolda kort först. Bästa pokerhanden vinner. Man får välja vilken kombination som helst av de sju kort man har på handen.

Man kan spela med fasta insatser, så kallade fixed limits, eller pot limit. Här gäller den som har den bästa handen av de sju korten. Man använder sig av tre dolda kort och fyra öppna kort. Inga gemensamma kort finns.